کفپوش های صنعتی اپوکسی

به علت مقاومت بالا در برابر سایش و مواد شیمیایی در صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی ، صنایع نظامی ، صنایع الکتریکی ، سالن های ورزشی و … مورد استفاده قرار میگیرند

  • ضد اسید
  • Semi flexible
  • Flexible
  • Anti static
  • کفپوش ورنی اپوکسی