پلاستیزول ها

 • عایق زیربدنه ای کوره ای

  این محصول به عنوان عایق حرارتی و صوتی و الکتریکی در زیر بدنه خودروها مورد استفاده قرار می گیرد تا تبادل حرارتی و صوتی و الکتریکی از محیط بیرون به داخل خودرو و بالعکس به حدااقل میزان خود برسد.
  این محصول جهت کارخانجات خودروسازی که مجهز به کوره با دمای پخت حداقل ۱۲۰ درجه سانتیگراد می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

 • سیلر درزگیر کوره ای

  این محصول به عنوان خمیر درزگیر و پرکننده فاصله بین دو نقطه فلزی در بدنه خودرو در صنایع خودروسازی که مجهز به کوره با دمای پخت حداقل ۱۴۰درجه سانتیگراد می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

 • سیلر نقطه جوش

  این محصول به عنوان عامل تقویت کننده چسبندگی در نقاطی از بدنه خودرو که بصورت نقطه ای جوش داده می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول رسانای جریان الکتریسیته می باشد که باعث بهبود جوش نقطه ای و تقویت چسبندگی دو قطعه فلزی بدنه می شود.

 • سیلر گلوله ای

  سیلرهای گلوله ای نوعی از سیلر های کوره ای با ویسکوزیته بسیار بالا یا خمیری شکل می باشند  که جهت پر کردن فضای خالی بین دو قطعه فلزی بدنه خودرو که فاصله بسیار زیادی باهم دارند مورد استفاده قرار می گیرد.
  این فاصله زیاد بین قطعات در اکثر مواقع بغلت اشکال خود قطعات فلزی می باشد که از این محصول جهت رفع عیوب پیش آمده استفاده می شود.

 • سیلر هواخشک

  این محصول با قابلیت خشک شدن در دمای محیط و بدون نیاز به کوره جهت پرکردن فاصله خالی بین قطعات فلزی – پلیمری – سرامیکی و همچنین جهت بهبود چسبندگی دو قطعه در صنایع خودروسازی – کارگاهی  تعمیراتی خودرو – صنایع ساختمانی و … کاربرد بسیار زیادی دارد.

 • عایق زیربدنه هوا خشک

  این محصول بطور عمده در انتهای خطوط تولید خودرو در کارخانجات خودروسازی به منظور رفع عیوب عایق زیربدنه کوره ای مورد استفاده قرار می گیرد.
  همچنین از محصول به منظور بازسازی خودروهای تصادفی جهت جلوگیری از تبادل حرارتی و گرمایی از محیط خارج به داخل خودرو و بالعکس استفاده می شود.

 • چسب فیلتر

  این محصول بطور عمده در خطوط تولید فیلترهای روغن خودرو بعنوان عامل تقویت کننده چسبندگی دو قطعه فلزی در فیلتر روغن با شرایط پخت حداقل ۱۶۵درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار می گیرد.

 • روکش سطوح فلزی

  این نوع از پلاستیزول ها با شرایط پخت حداقل ۱۵۰درجه سانتیگراد بعنوان پوشش حفاظتی سطوح فلزی در صنایع آبکاری و شیرآلات ساختمانی و بهداشتی و یراق آلات جهت حفاظت از سطوحی که نیازی به آبکاری ندارند اما بایستی در داخل حوضچه ها قرار گیرند بطور عمده مورد استفاده قرار می گیرند.

 • سیلر درزگیر بشکه

  قبل از اتمام ساخت بشکه در کارخانجات بشکه سازی به منظور آب بندی بشکه که در مجاورت انواع مختلف مواد شیمیایی مایع قرار می گیرد. از این محصول به عنوان درزگیر و مایع آب بندی استفاده می شود.